Regulamin sklepu SkyStore


1. Oferta skierowana do osób indywidualnych. Wszystkie informacje zawarte na stronie, odnoszące się do produktów (włączając w to cenę), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


2. Oferuje usługę pośrednictwa w zakupie towaru opartą na modelu dropshippingu oraz pomocy w jego realizacji za pomocą niezbędnych narzędzi. Na stronie oferujemy usługę zamówienia określonego towaru do odbiorcy oraz przekazania środków finansowych w jego imieniu.


3. Zdjęcia umieszczone na stronie mają charakter informacyjny oraz mogą nieznacznie odbiegać od stanu otrzymanego towaru (wynikającej w rozbieżności w kalibracji ekranu u kupującego).Nie stanowi to podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem sprzedającego. Ewentualne roszczenia mogą być kierowane wyłącznie do producenta bądź dostawcy.


4.Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar posiada status dostępnego w magazynie dostawcy oraz kiedy wszystkie dane teleadresowe nabywcy są poprawnie wypełnione (aktualny adres e-mail ,telefon kontaktowy). Dokonana przez kupującego zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez sprzedającego zwrócona niezwłocznie w momencie skutecznego poinformowania kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia - stany magazynowe są aktualizowane co siedem dni. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stany magazynowe producentów w chwili zaproszenia do zawarcia umowy.


5. Towar na stronie jest jedynie prezentacją. Opis, zdjęcia oraz produkty są własnością dostawcy. Wszelkie roszczenia względem opisu, zdjęć czy produktów powinny być kierowane do dostawcy, sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.


6. Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowych są własnością producentów oraz ich prawnych właścicieli. Są one używane wyłącznie w celach informacyjnych.


7. Wszystkie produkty oferowane na stronie są własnością sprzedawców zagranicznych. Jedynie prezentuje je na swojej stronie i nie mam do nich żadnych praw.


8. Zamówienia na usługę są składane za pośrednictwem strony SkyStore.


9. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia po zakupie. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do sprzedającego drogą elektroniczną na adres rezygnacja@skystore.com.pl najpóźniej 1 dzień po dokonaniu zakupu.


10. Po dokonaniu przez kupującego zakupu oraz płatności za zamówiony towar, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sprzedającego.


11. Ceny produktów są podane w złotych polskich (PLN), cena jest wiążąca od chwili zakupu.


12. Towar wysyłany jest z zagranicy do 5 dni ROBOCZYCH od momentu otrzymania wpłaty oraz pozytywnej weryfikacji danego rozmiaru.


13. Produkty wysyłane są z zagranicy przez dostawcę drogą lotniczą, morską bądź lądową zależnie od miejsca dostawcy i dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika wynosi 10-35 dni ROBOCZYCH. Nie odpowiadamy za ewentualne opóźnienia czasowe dostawców.


14. Odbierający przesyłkę powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczyciela, sporządzić protokół szkody (doręczyciel), który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do sprzedającego na adres reklamacje@skystore.com.pl.


15. Jeżeli produkt nie dotrze do kupującego w podanym wyżej terminie, kupujący proszony jest o kontakt ze sprzedającym w celu rozpoczęcia procesu wyjaśniającego. Kupującemu, jeżeli wyrazi taką wolę zostaną zwrócone pieniądze. Ponieważ paczka jest już do niego wysłana po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest do zwrócenia przesyłki na adres sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.


16. Kupujący może dokonać zwrotu otrzymanego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na adres: zwrot@skystore.com.pl


17. Towar zwracany nie może posiadać żadnych uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).


18. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.


19. Zwracany przez kupującego towar należy opakować w taki sposób aby nie doszło do uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, dokumentami oraz akcesoriami. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi kupujący.


20. Klient ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli towar jest niezgodny z umową. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. Przez niezgodność towaru z umową rozumie się, iż produkt został uszkodzony w czasie transportu, pomyłkowo zostanie wysłany inny produkt bądź przesyłka została zagubiona.


21.  Reklamacje odnośnie usług można zgłaszać drogą elektroniczną. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko , adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis przyczyny reklamacji, zdjęcia przedmiotu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.


22.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest wymieniany na nowy. Nowy towar zostanie wysłany po odesłaniu wadliwego (chyba ze strony postanowią inaczej) Koszy wysyłki towarów pokrywa kupujący (chyba ze strony postanowią inaczej).


23.  Nie przewiduję się,iż na towar zostanie nałożony podatek bądź cło od ceny rzeczywistej ze względu na niską wartość towaru, może jednak zostać zatrzymana do kontroli celnej. Sprzedający nie jest odpowiedzialny za nałożone cła i podatki. W razie nałożenia cła lub podatku, opłaty te muszą być uiszczone przez kupującego.


24. Zastrzegam sobie prawdo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na już złożone zamówienia.